www.sierjuwelen.be

evelien@sierjuwelen.be
Houtzagerijstraat 12

9308 Aalst

Tel: 0476-50.77.09

© 2019 by Sier Juwelen.

VOORWAARDEN

Adres en Facturatie

Facturatieadres:

 

Sier Juwelen

ARTEpreneur CBVBA

Hoogpoort 15

9000 Gent

Verzending en ophaling (na afspraak):
 

Houtzagerijstraat 12

9308 Hofstade (Aalst)
 

Gebroeders Vandeveldestraat 45 

9000 Gent

Telefoon: +32 476 50 77 09

Algemene Voorwaarden

Deze Voorwaarden bepalen uw gebruik en toegang tot de website aangeboden door Sier

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS
TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.
 

Update 02/03/2019
 

1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN
 

1.1. Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend uw promotiecode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
 

1.2 De artikelen moeten voorafgaandelijk worden betaald. Deze artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. We verzoeken u daarom om het volledig verschuldigd bedrag onmiddellijk te betalen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling, en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen.
 

2. PRIJZEN
 

2.1 De prijzen op onze website (in euro) zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.
 

2.2 Sier kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bvb als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten. Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten. 
 

2.3 De artikelen blijven eigendom van Sier tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.
 

3. BETALING
 

3.1 Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, debetkaarten, betaling per overschrijving en betaling via Paypal. In geval van persoonlijke afhaling in Gent/ Aalst kan ook giraal worden betaald. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.
 

 3.2 In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling.
 

4. HERROEPINGSRECHT
 

4.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 

4.2 Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Sier; Houtzagerijstraat 12; 9308 Hofstade (Aalst) binnen 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

4.3 Sier behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.
 

4.4 Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening.
 

5. AANSPRAKELIJKHEID
 

5.1 Sier  is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending. Ben je hiervan toch het slachtoffer geworden, breng ons dan zeker op de hoogte. We kijken graag wat we voor je kunnen doen.
 

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
 

6.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website en de dienstverlening aangeboden door Sier of de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Gent die het Belgisch recht zal toepassen.
 

6.2 Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden
 

7. Slotbepaling
 

7.1 Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.

Betaalmethoden

 

- Credit / Debit Kaarten
- PAYPAL

- Cash bij afhaling in Gent/Aalst
- Overschrijving

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon